Aanmelden
Lijkt basketballen je leuk? Kom dan eens langs op een trainingsavond en neem je sportkleding mee. De eerste 3 trainingen zijn gratis. Na deze 3 trainingen kun je lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren bij John Kamphuis van de ledenadministratie.

Voor meer informatie over trainingstijden en teams kun je contact opnemen met de Technische Commissie (tc@jollyjumpersbasketbal.nl).

Afmelden
Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden de volgende regels:

  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Je dient uiterlijk 30 juni schriftelijk op te zeggen;
  • Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd middels een brief of mail aan: John Kamphuis, Bartokstraat 7, 7651 RA Tubbergen of johnkamphuis@hotmail.com;
  • Vermeld duidelijk om wie het gaat (naam, voorletters, geboortedatum);
  • Wanneer je geen financiële (of andere) verplichtingen meer hebt ten opzichte van de vereniging krijg je per mail een bevestiging van de uitschrijving. De ledenadministratie laat daarmee ook de verleende machtiging voor automatische incasso van het lidmaatschapsgeld vervallen;
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is het contributiebedrag voor het gehele basketbalseizoen verschuldigd;
  • Indien je niet op tijd opzegt (uiterlijk 30 juni) ben je automatisch lid tot 1 juli van het volgende jaar. Je dient dan ook de volledige contributie voor dat verenigingsjaar te voldoen.

Jeugdsportfonds
jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Dankzij het Jeugdsportfonds kunnen zij hun sportdroom waar maken.

Het Jeugdsportfonds vindt dat alle kinderen moeten kunnen sporten en betaalt de contributie en benodigde sportattributen. Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidszorg (z.g. intermediairs). Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Wilt u gebruik maken van het Jeugdsportfonds dan kunt u contact opnemen met Astrid Wessling van Welzijn Tubbergen, zij is intermediair voor het Jeugdsportfonds Tubbergen, telefoon (0546) 622788 of via de mail: a.wessling@welzijn-tubbergen.nl